Naam website: www.chocolatier-defroidmont.be

Bedrijfsleider van de chocoladefabriek Defroidmont: De heer Philippe Defroidmont

Websitebeheerder: Lola Derkenne

E-mail : contact@chocolaterie-defroidmont.be

Adres: Briscol, 19 A
6997 te ÉREZÉE
Tel: +32 86 21 84 40
Rechtsvorm: SA
Bedrijfsnaam: CHOCOLATIER DES ARDENNES
Intracommunautaire btw: BE0833.318.585

Hosting : PLANETHOSTER

Gebruikers van de website erkennen dat zij over de vereiste vaardigheden en middelen beschikken om toegang te krijgen tot de site en deze te gebruiken. De gebruiker erkent ook kennis te hebben genomen van deze wettelijke kennisgeving en verbindt zich ertoe deze na te leven.

Klik hier voor meer informatie over het gebruik en de instellingen van cookies: “Meer weten en uw cookievoorkeuren instellen”.

Gebruikers worden geïnformeerd dat er automatisch een “cookie” op hun browser kan worden geïnstalleerd wanneer ze de site bezoeken. Een cookie is een element waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat wordt gebruikt om informatie op te slaan met betrekking tot het surfen van de gebruiker op de website (de geraadpleegde pagina’s, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz. Op deze manier hoeft de bezoeker bij een volgend bezoek het formulier van de websitebeheerder niet meer in te vullen.

Bezoekers hebben het recht om cookies te weigeren door hun browser te configureren. Omdat elke browser anders is, moeten bezoekers het “Help”-menu van hun browser raadplegen om te zien hoe ze hun cookievoorkeuren kunnen wijzigen. Het is echter mogelijk dat bepaalde functies van deze website niet meer worden gebruikt als de bezoeker de installatie ervan weigert.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving hebben gebruikers het recht op toegang tot, rectificatie van, bezwaar tegen en verwijdering van alle persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben. Om dit recht uit te oefenen, kan de gebruiker contact opnemen met Chocolaterie Defroidmoint (gegevens vermeld in de rubriek “Contact” van deze website).

Om u een dienst op afstand te kunnen leveren, kan de websitebeheerder bepaalde informatie over u registreren, zoals uw voor- en achternaam en uw adres. Deze informatie is essentieel voor de verwerking en levering van uw bestellingen. De verzamelde informatie is alleen voor intern gebruik. De beheerder van de website verbindt zich ertoe uw gegevens nooit door te geven aan derden.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van deze site of van een van de elementen van deze site (ontwerp, model, logo, foto, enz.), door welk procédé dan ook, is verboden en zou een inbreuk vormen die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur met zich mee zou kunnen brengen. Hetzelfde geldt voor alle databases op de website.

De handelsmerken van de uitbater van de website en zijn partners, evenals de logo’s die op de site staan, zijn elementen die beschermd worden door de bepalingen van het intellectuele eigendomsrecht en mogen niet geheel of gedeeltelijk gereproduceerd of weergegeven worden zonder toestemming van de manager van de chocoladefabriek.

De hyperlinks die in het kader van de website worden gelegd naar andere bronnen op het internetnetwerk, en in het bijzonder naar zijn partners, zijn onderworpen aan een voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Elke hypertekstlink naar deze site met behulp van “framing” of “in-line linking” technieken is ten strengste verboden.

Gebruikers die de website bezoeken, mogen geen hyperlink naar deze sites maken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de websitebeheerder.

Deze site is eigendom van CHOCOLATERIE DEFROIDMONT gelegen te Briscol 19 a in Érezée België – contact@chocolatier-defroidmont.be